CARAVA 1-STOREY VILLA

 • 2016
 • Khánh Hòa - Nha Trang
 • Vị tríKhánh Hòa - Nha Trang
 • Dịch vụKiến trúc
 • Hoàn thànhĐã hoàn thành thiết kế năm 2016
 • Đối tácCarava Company

Deriving concept from expectation of bringing people stay closer to nature in luxury resort, design of villas is focused on intersection of architectural spaces and surrouding landscape. A combination of contemporary architecture and distinctions in architecture creates a uniqueness and elegancy. 

 

VI EN
back
CARAVA 1-STOREY VILLA
 • 2016
 • Khánh Hòa - Nha Trang
 • Vị tríKhánh Hòa - Nha Trang
 • Dịch vụKiến trúc
 • Hoàn thànhĐã hoàn thành thiết kế năm 2016
 • Đối tácCarava Company

Deriving concept from expectation of bringing people stay closer to nature in luxury resort, design of villas is focused on intersection of architectural spaces and surrouding landscape. A combination of contemporary architecture and distinctions in architecture creates a uniqueness and elegancy. 

 

CARAVA 1-STOREY VILLA

 • 2016
 • Khánh Hòa - Nha Trang