SAIGON-QUYNHON HOTEL 4* RENOVATION

 • 2020
 • Quy Nhon
 • LocationQuy Nhon
 • Size1990.3 m2
 • ServiceExterior Renovation
 • StatusDesign completed in 2020
 • ClientMr Pham Van Thanh
Nội dung đang được cập nhật
VI EN
back
SAIGON-QUYNHON HOTEL 4* RENOVATION
 • 2020
 • Quy Nhon
 • LocationQuy Nhon
 • Size1990.3 m2
 • ServiceExterior Renovation
 • StatusDesign completed in 2020
 • ClientMr Pham Van Thanh
Nội dung đang được cập nhật

SAIGON-QUYNHON HOTEL 4* RENOVATION

 • 2020
 • Quy Nhon
SAIGON-QUYNHON HOTEL 4* RENOVATION
SAIGON-QUYNHON HOTEL 4* RENOVATION
SAIGON-QUYNHON HOTEL 4* RENOVATION
SAIGON-QUYNHON HOTEL 4* RENOVATION
SAIGON-QUYNHON HOTEL 4* RENOVATION
SAIGON-QUYNHON HOTEL 4* RENOVATION
SAIGON-QUYNHON HOTEL 4* RENOVATION