TROPICS HIDEAWAY

  • Quận Gò Vấp - HCM
  • Vị tríQuận Gò Vấp - HCM
  • Dịch vụKiến trúc
Phong cách giúp hạn chế năng lượng, dùng nhiều chất liệu hữu cơ địa phương. Sự kết hợp giữa Phong cách thiết kế Nhiệt đới và Đương Đại đã tạo nên tính ứng dụng cao và tăng thêm phần cá tính đặc sắc cho ngôi nhà, với sự kết hợp màu sắc yêu thích của gia chủ và sự linh hoạt trong việc bố trí các vật dụng trang trí đã góp phần tăng tính hiện đại
VI EN
back
TROPICS HIDEAWAY
  • Quận Gò Vấp - HCM
  • Vị tríQuận Gò Vấp - HCM
  • Dịch vụKiến trúc
Phong cách giúp hạn chế năng lượng, dùng nhiều chất liệu hữu cơ địa phương. Sự kết hợp giữa Phong cách thiết kế Nhiệt đới và Đương Đại đã tạo nên tính ứng dụng cao và tăng thêm phần cá tính đặc sắc cho ngôi nhà, với sự kết hợp màu sắc yêu thích của gia chủ và sự linh hoạt trong việc bố trí các vật dụng trang trí đã góp phần tăng tính hiện đại

TROPICS HIDEAWAY

  • Quận Gò Vấp - HCM
TROPICS HIDEAWAY
TROPICS HIDEAWAY
TROPICS HIDEAWAY
TROPICS HIDEAWAY