MELIA QUY NHƠN

  • Quy Nhơn - Việt Nam
  • Vị tríQuy Nhơn - Việt Nam
  • Kích thước12.4 ha
  • Dịch vụKiến trúc, nội thất và cảnh quan
Dự án được phát triển dựa trên ý tưởng đồng bộ hóa chính xác với điều kiện địa hình và đạc điểm cảnh quan thiên nhiên hiện có. Với lợi thế về vị trí và cảnh quan, khu vực này có tiềm năng phát triển thành điểm du lịch và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp cho nhu cầu trong và ngoài nước.
VI EN
back
MELIA QUY NHƠN
  • Quy Nhơn - Việt Nam
  • Vị tríQuy Nhơn - Việt Nam
  • Kích thước12.4 ha
  • Dịch vụKiến trúc, nội thất và cảnh quan
Dự án được phát triển dựa trên ý tưởng đồng bộ hóa chính xác với điều kiện địa hình và đạc điểm cảnh quan thiên nhiên hiện có. Với lợi thế về vị trí và cảnh quan, khu vực này có tiềm năng phát triển thành điểm du lịch và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp cho nhu cầu trong và ngoài nước.

MELIA QUY NHƠN

  • Quy Nhơn - Việt Nam
MELIA QUY NHƠN
MELIA QUY NHƠN
MELIA QUY NHƠN
MELIA QUY NHƠN
MELIA QUY NHƠN
MELIA QUY NHƠN
MELIA QUY NHƠN
MELIA QUY NHƠN
MELIA QUY NHƠN
MELIA QUY NHƠN
MELIA QUY NHƠN
MELIA QUY NHƠN